BAKTRUPPEN OG ARKIVET

Baktruppen var et av Nordens mest fremgangsrike kompanier. Kompaniet ble etablert i Bergen i 1986. Etter deres internasjonale gjennombrudd, som regnes å være deres versjon av Heiner Müllers Germania Tod in Berlin i 1989, var de ettertraktede på spillesteder mange steder i Europa.

Selv om alle produksjonene bar Baktruppens umiskjennelige signatur, hadde Baktruppen en allsidighet som førte til varierte uttrykk: aksjoner, foredrag, performance, danseforestillinger, teaterforestillinger og konserter stod bl.a. på repertoaret. Medlemmenes ulike bakgrunn og innfallsvinkel var en forutsetning for det allsidige repertoaret. Gruppen bestod av skuespillere, komponister, forfattere, billedkunstnere, scenografer og sceneteknikere.

Baktruppen arbeidet både med andres tekster og skrev nye stykker. Baktruppens første teaterproduksjon Ja, vi går over til hundene (1987) bygde på Jens Bjørneboes bøker Frihetens øyeblikk og Uten en tråd. Baktruppen gikk også løs på Ibsen med egne versjoner av Brand i produksjonen Alt (1988) og fem produksjoner om Peer Gynt i Per du lyver. – Ja! (1993). Baktruppens versjoner var svært fritt tolket, bearbeidet og aktualisert.

Gruppesammensetningen i Baktruppen var stabil, med et avgjørende brudd 1994/95, da Tone Avenstroup og Hans Petter Dahl forlot Baktruppen. Gurå Mathiesen forlot Baktruppen i 1999. Av medlemmene som fortsatt var aktive i kompaniet ved nedleggelsen var Øyvind Berg, Ingvild Holm, Jørgen Knudsen og Worm Winther med fra første produksjon. Trine Falch kom med i 1988, Erik Balke og Bo Krister Wallström i 1989, Per Henrik Svalastog i 1999.

wall

Foto fra produksjonen Baktruppen as Wall (1999)

BAKTRUPPENS ARKIV

Baktruppen la ned sin virksomhet 1. mars 2011 etter 25 års aktivitet. De etterlot seg et stort arkiv som de overleverte til Nasjonalbiblioteket få uker etter nedleggelsen. Før dette var arkivet innom Sceneweb for digitalisering. Baktruppens arkiv ligger nå lagret på en server og venter på å bli registrert i Scenewebdatabasen og tilgjengeliggjort på Sceneweb.no. Det dreier seg om ca 1500 filer. Det digitale materialet består av videoer, lydopptak, fotografier, programmer, plakater, flygeblader, billetter, regibøker, prosjektbeskrivelser, researchmateriale, pressemeldinger, invitasjoner, artikler, debattinnlegg, intervjuer, anmeldelser, manus, produksjonsnotater, spillelister og alt som lå på hjemmesiden til Baktruppen.

trikkehallen

Foto fra produksjonen Når vi døde våkner (1990) 

IVARETAKELSE AV IMMATERIELL KULTURARV

Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv i 2007. Konvensjonen definerer bl.a. utøvende kunst som immateriell kulturarv og erkjenner at det er stor fare for at den immaterielle kulturarven forringes, forsvinner eller ødelegges, særlig på grunn av manglende midler til vern av denne arven. Konvensjonens formålsparagraf gir uttrykk for at den blant annet skal sikre ivaretakelse og respekt for den immaterielle kulturarven og øke bevisstheten om betydningen av den. Vern betyr, i tråd med konvensjonen, tiltak for å sikre den immaterielle kulturarvens levedyktighet ved å kartlegge, dokumentere, bevare, fremme, styrke, videreføre, formidle slik arv.

Den immaterielle kulturarven kommer langt bak i rekken når det gjelder prioriteringer for bevaring på nasjonalt nivå. Dette kan vi lese om i St.meld.nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. Spesielt utsatt er scenekunsten står det også her. Allikevel har det vært vanskelig, nærmest umulig, å skaffe offentlige midler til bevaring av denne delen av vår immaterielle kulturarv de siste 4-5 årene.

CROWDFUNDING

Sceneweb er et nasjonalt digitalt arkiv for all profesjonell scenekunst i Norge. Vi bevarer nå de 1500 filene fra Baktruppens arkiv, men de er ikke ordnet og satt i sammenheng med resten av Baktruppens arkiv i Scenewebdatabasen. Det har vi ikke kapasitet til per i dag. Vi ønsker å ferdigstille dette arbeidet og har derfor igangsatt en crowdfunding hvor man kan gi en pengegave til dette arkivarbeidet. Per d.d. har vi mottatt pengegaver som dekker 10% av dette arbeidet. Midlene som kommer inn gjennom kronerullingen vil gå til å registrere Baktruppens arkiv i databasen, og alt som ligger i databasen tilgjengeliggjøres på internettsiden Sceneweb.no. Her kan du se hva som ligger inne om Baktruppen per i dag. 

FØLG DENNE LINKEN FOR Å KOMME TIL DONASJONSSTEDET FOR CROWDFUNDINGEN.

all_in_one_two

Foto fra produksjonen Homo Egg Egg (2002)
Bildet øverst: Flyer fra produksjonen "  " (1991)
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s